Wysyłka już w 24hWysyłka już w 24hKoszty dostawy już od 8,60 złInfolinia: +48 505 806 892
Szybki kontakt
VC 420 Dezopol, skoncentrowany preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do mycia podłóg ścian i sprzętóVC 420 Dezopol, skoncentrowany preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do mycia podłóg ścian i sprzętóVC 420 Dezopol, skoncentrowany preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do mycia podłóg ścian i sprzętó

Sprzątanie łazienki

VC 420 Dezopol, skoncentrowany preparat dezynfekcyjno-myjący o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, przeznaczony do mycia podłóg ścian i sprzętó

0 opinii

Zobacz wszystkie produkty marki: VCProducent: VoigtEAN: 5901370042001

Cena:
42,84

Cena jednostkowa: 47,08 zł / kg

Chwilowo niedostępny
Darmowa dostawa dla jednej paczkiPrzy zamówieniach powyżej 300,00 zł
Paczkomaty 24/7: od 13,99 zł Dostawa: 1-2 dni robocze
InPost Kurier: od 13,99 zł Dostawa: 1-2 dni robocze
Kurier DPD: od 16,99 zł Dostawa: 1-2 dni robocze
RABEN Kurier: od 123,00 zł Dostawa: 1-2 dni robocze
ORLEN Paczka: od 8,60 zł Dostawa: 3-4 dni robocze
Sprawdź szczegóły kosztów wysyłki

Dezopol VC 420 to silnie skoncentrowany środek myjąco - dezynfekujący do wodoodpornych powierzchni, między innymi podłóg, ścian i sprzętów, dopuszczony do stosowania w placówkach służby zdrowia, oraz w gastronomii. Jest to preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, działający silnie antybakteryjnie i grzybobójczo. Z uwagi na to, że może on powodować oparzenia, lub poważne uszkodzenie oczu, należy zachować szczególną ostrożność podczas mycia i dezynfekowania powierzchni. Można używać go przecierając, zmywając lub mocząc zabrudzone powierzchnie. Preparat nie posiada drażniącego zapachu, nie wpływa też niszcząco i negatywnie na czyszczone sprzęty. Środek czyszczący został dopuszczony do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia.
Preparat dezynfekcyjno - myjący - Dezopol VC 420, właściwości:
- środek czyszczący na bazie czwartorzędowych związków amoniowych
- środek silnie działający na zabrudzenia
- przeznaczony do powierzchni wodoodpornych
- przeznaczony do mycia i dezynfekowania podłóg, ścian, sprzętów
- dopuszczony przez Ministra Zdrowia do stosowania w placówkach gastronomicznych oraz służby zdrowia
- używany do bardzo trudnych zabrudzeń
- działa na bakterie i grzyby
- nie niszczy czyszczonych powierzchni i nie powoduje ich korozji
- nie posiada silnego zapachu
Preparat VC 420 może mieć działanie drażniące na skórę i oczy, dlatego przed stosowaniem należy zapoznać się z zaleceniami producenta.

Roztwór roboczy przygotować bezpośrednio przed użyciem. Zaleca się stosować wodę o temperaturze około 
20-30°C.

Skład: 100 g preparatu zawiera następujące substancje czynne: 20 g chlorku didecylodimetyloamonu (DDAC) oraz 3,5 kwasu d-glukonowego, związek z N,N”-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetra-dekanodiamidyną (2:1) (CHDG).

PRODUKT  POSIADA  POZWOLENIE  NR:  3028/06 na obrót produktem biobójczym

Środki ostrożności

H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P301+P330+P331: W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. P303+P361+P353: W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. P304+P340: W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P321: Zastosować określone leczenie (należy się udać do lekarza i pokazać mu Kartę Charakterystyki tego produktu). Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe na skutek niezgodnego z przeznaczeniem stosowania środka. Zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem: Odpad produktowy - mniejsze ilości zdeponowane mogą być razem z domowymi śmieciami lub mocno rozcieńczone wprowadzone do kanalizacji. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących ścieków. Odpad opakowaniowy - nie wyczyszczone opakowanie wypłukać wodą, usunąć zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów opakowaniowych. Opakowanie może zostać poddane recyklingowi. Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka wynikające z zastosowania produktu: koncentrat może powodować oparzenia i poważne uszkodzenie oczu. Okres ważności: 12 m-cy od daty produkcji. Data produkcji i numer serii na opakowaniu.

PIERWSZA POMOC
Wskazówki ogólne: gdy poszkodowany jest nieprzytomny: nie wywoływać wymiotów, nie podawać niczego do picia. W razie wdychania: zadbać o dopływ świeżego powietrza. W przypadku nieustających objawów skonsultować się z lekarzem. W razie kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć natychmiast dużą ilością wody. W razie kontaktu z oczami: płukać przez kilka minut pod bieżącą wodą przy otwartych powiekach, nałożyć jałowy opatrunek, skontaktować się z lekarzem. W razie połknięcia: popić dużą ilością wody, nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Informacje na temat zagrożeń i składów produktów znajdziesz w zakładce: PLIKI DO POBRANIA.

Często kupowane razem z tym produktem

Klienci, którzy przeglądali ten produkt, przeglądali również

Polecane produkty tej samej marki

Płatności:system payUBezpieczeństwo:rzetelny regulaminDostawy:dostawca DPD dostawca inpostdostawca rabendostawca Orlen